1 минут уншина
2022-09-26
ХӨГЖИЛ- ОРОЛЦОО залуусын судалгаанд оролцохыг урьж байна

Залуучуудын өмнө тулгамдаж буй асуудлуудыг тодруулж шийдвэрлэх бодит боломжийг эрэлхийлэх, үүгээр дамжуулан залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, мэдээ мэдээлэл, сургалт, зөвлөгөө өгөх, санал санаачилгыг нэгтгэх замаар бодлого боловсруулах түвшинд хүргэх зорилготой.

Судалгаа өгөх

shorturl.at/eiosY
Үргэлжлэлийг аппаас уншина уу...
  • playStore
  • appstore